Värdet av projekt i Prodikt

När ett byggprojekt nyttjar Prodikt till fullo får projektet all relevant och nödvändig produktdata automatiskt sammanställd, analyserad och versionshanterad. Prodikt som verktyg möjliggör för projekt att kunna säkerställa att det som beslutats/designats och planerats för kan uppfyllas och mål kan nås med en naturlig integration av hållbarhet.

A illustration of a construction project.

Konkreta värden och funktioner av projekt i Prodikt

Prodikt passar för såväl stora och små projekt, oavsett om det gäller nyproduktion, hyresgästanpassningar, lokalanpassningar, renovering av lägenhetsbestånd eller andra ROT-projekt.

Prodikt Projektverktyg

Automatisk sammanställning, analys och versionshantering av all relevant och nödvändig produktdata. Möjliggör dynamisk och kontrollerad uppfyllnad och uppföljning av vad som byggs in utifrån definierade projektmål, exempelvis klimatpåverkan, teknisk prestanda, cirkularitet och hälsa. Med funktioner som jämförelseanalyser, byggfasindelning, import av olika underlag (3D-modeller, kalkyler och ordersammanställningar) och mycket mer bidrar Prodikt med både kvalitativt beslutsunderlag och en hög kostnadseffektivitet.

A illustration of a project dashboard.

Exempel på integrerad produktdata:

 • U-värde

 • Stegljudsdämpning

 • Funktion

 • FSC & PEFC

 • Miljövarudeklaration (EPD)

 • CO2e

 • Prestandadeklarationen (DoP)

 • Återbruk (Potentiell besparing)

 • Brandklass

 • GWP-Fossil

 • Emissioner (flyktiga organiska ämnen)

 • REACH

 • GWP-Total

 • Byggvarudeklaration

 • SIN-list

 • Återvunnet innehåll (Pre & Post)

 • Demonteringsguide

 • Återvinningsbar

A illustration of a life cycle of a building.

Prodikt Byggnads-LCA

Modulen Byggnads-LCA bygger på Projektverktyget och erbjuder en heltäckande analys som omfattar alla livscykelfaser A-D (från tillverkning till sluthantering). Samtidigt som det möjliggörs en kraftfull och dynamisk anpassningsbarhet för verklighetsnära analys är modulen framtagen för att alla, oavsett domänkunskap, effektivt och automatiserat ska kunna göra fullständiga analyser. Detta för att sänka tröskeln för att kunna ta fram korrekta beslutsunderlag och möjliggöra aktiva hållbara val. Beräkning och rapport enligt EN 15978, kompatibel med byggcertifieringar så som BREEAM (SE & Internationell), LEED, Miljöbyggnad och NollCO2.

Prodikt Klimatdeklaration

Att klimatdeklarera tar inte många minuter med denna modul. Dessutom uppfyller modulen alla relaterade krav som Boverket har satt, vilket gör själva deklarationen bekymmersfritt för projektet. De produkter (byggdelar) som inte omfattas av deklaration exkluderas i sammanställningen, stor del av nödvändig data för deklarationen räknas automatiskt fram och som användare följer man en pedagogisk mall för att komplettera deklarationen med viss projektinformation och verifikat (exempelvis fakturor/följesedlar). När klimatdeklarationen är färdigställd är det möjligt att både exportera en heltäckande rapport och den fil (i XML-format) som ska laddas upp i Boverkets portal för klimatdeklarationen. Allt underlag, inklusive miljövarudeklarationer och verifikat, sparas därefter med hög säkerhet ifall Boverket skulle begära granskning.

Prodikt Loggbok

Likt övriga moduler bygger Loggboksmodulen på Projektverktyget och dess produktsammanställning. Nödvändig data sammanställs och analyseras automatiskt, likt för övriga parametrar, och beroende på om import av underlag har skett av en 3D-modell kan exakt placering via automatik nyttjas. Vare sig det är för uppfyllnad av en byggcertifiering, EU-taxonomin eller interna behov kan Prodikts loggbok nyttjas för att uppfylla en eller flera kriterier.

Tillvägagångsätt i Prodikt

Att komma i gång med projektverktyget och/eller några av modulerna är smidigt. Genom att följa nedan 4 steg är det enkelt att gå från identifierat behov och starta ett projekt till färdigställande med färdiga analyser eller rapporter.

Upprätta projekt

& aktivera önskvärda moduler.

Lägg till produkter

Manuellt eller importera underlag så som 3D-modell och kalkylfil. Du går enkelt från specifierade produkter till att uppdatera det produkter som används.

Granska och anpassa

projektet utifrån individuell ambitionsnivå.

Färdigställ projektet

Markera projektet som färdigt och generera rapporter.

Frågor & svar

Här hittar du några av de vanligaste frågorna och svaren.

I vilka projekt kan jag använda Prodikt?

Alla! Oavsett om du jobbar med nyproduktion, hyresgästanpassning, ROT-projekt eller andra projekt så kan Prodikt förenkla ditt arbete. Vi ser många olika ambitionsnivåer på marknaden och med Prodikt kan du själv välja en nivå som passar din egen ambition. Verktygets flexibilitet gör att varje projekt kan beräknas och optimeras utifrån sina respektive förutsättningar. Nyfiken på hur det här kan se ut för olika projekt? Kontakta oss gärna för en genomgång.

Hur skapar jag mesta möjliga värde med Prodikt?

Genom att följa exemplet från de stora fastighetsägarna som redan är kunder hos oss –samla hela projektportföljen i Prodikt. På så vis får du ut mesta möjliga värde och kan göra störst skillnad i ditt klimatarbete. Respektive projekt får då bästa möjliga förutsättningar för klimatoptimering samtidigt som Prodikt ger dig möjlighet till portföljanalys – så du kan göra utvärderingar sett till hela beståndet och fatta projektöverskridande beslut därefter.

Hur kan Prodikt ha så mycket produktdata?

Vi samarbetar mycket tätt med byggmaterialtillverkarna som förser Prodikt med data. Tillverkarna ser värdet av att samla sin hållbarhetsdata och produktinformation hos Prodikt, så att vi kan distribuera den ut på marknaden – bland annat genom vårt projektverktyg. Vi sätter tillverkarnas produkter direkt i händerna på projektanvändare, vilket är en av hörnstenarna i Prodikts effektiva och högkvalitativa projektverktyg.

Behöver man vara expert för att använda Prodikt?

Nej. Med Prodikt kan vem som helst göra klimatberäkning och hållbarhetsanalys av sitt projekt. Vårt projektverktyg har ett lättförståeligt gränssnitt som ger dig tydlig överblick av projektets hållbarhetsprestanda. Du kan enkelt identifiera projektets klimatbovar och därmed också var du kan lägga tid och pengar på att klimatoptimera projektet för att göra största möjliga nytta.

Kan jag få hjälp med att hitta det som passar mig bäst?

Självklart! Vi tar gärna ett samtal för att diskutera era behov och hur Prodikt passar in i den bilden. Kanske har ni redan har en solklar process för ert hållbarhetsarbete och vill integrera Prodikt? Kanske behöver ni hjälp med att komma i gång och formulera hållbarhetsarbetet? Vi hjälper er. Ta kontakt för att boka ett möte. Utöver att definiera process och metod, har vi också vana av att utbilda hela organisationer (innehållande såväl hållbarhetsnoviser som specialister) i Prodikt och hjälper er gärna med att sy hop ett upplägg som passar er.

Vad kostar det?

Du hittar alla priser och funktioner för projekt på prissidan. Att skapa ett konto och ta del av produktdatabasen kostar inget.

Något mer du undrar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.