Värdet av produkter i Prodikt

När en produkt tillgängliggörs i Prodikt blir den åtkomlig för alla att ta del av, vare sig det är en användare som letar produkter genom projektverktyget i Prodikt eller en aktör som hämtar produktdata i försäljningssyfte.

Detta ingår

Dessa digitala tjänster har möjlighet att spara stora interna resurser rörande hantering och delning av produktdata samt teknisk support.

ProRefine

Automatisk digitalisering och bearbetning/förädling av rådata till artikelspecifik produktdata inklusive hållbarhetsprestanda. Internationellt anpassad, byggd på datamallar för harmoniserat format och effektiv konsumtion.

ProPassport

Anpassat för nuvarande regelverk och kommande direktiv. Versionshantering av varje uppdaterad version av enskilda artiklar med spårbarhet och unik genererad URL.

ProMarket

Ta ut din produktdata på marknaden och gör den tillgänglig för alla dina intressenter. All förädlad data och dokumentation kommer att vara tillgänglig genom kostnadsfritt webbaserat gränssnitt och API:er.

ProElement

Möjliggör delning av produktdata ner till beståndsnivå (rådata) gratis för intressenter som valts ut av tillverkaren att ta del av API:er. Kontrollerad delning av hundratals datapunkter per versionshanterad artikel.

Tillgängliggöra produkter i Prodikt

Att komma i gång med Prodikt, för att tillgängliggöra produkter, kräver att ett ansökningsformulär fylls i för att ett leverantörskonto ska upprättas. Därefter följer en smidig och pedagogisk registreringsprocess utifrån nedan rekommenderade steg.
Introduktionsmöte

Vi går igenom ert behov och hittar rätt upplägg för er.

Välj produkter

Vår prismodell stödjer allt ifrån en produkt till tusentals.

Registrera produkter

Ett lättanvänt gränsnitt och möjlighet att importera (Excel/API).

Granska och publicera

När ni är nöjda så väljer ni själva att göra era produkter tillgängliga för alla våra användare av Prodikt.

Vi hjälper dig!

Om du som tillverkare är osäker på hur ni kan arbeta med er miljö- och tekniska produktinformation så hjälper vi er. Vi har ett dedikerat team av experter som är specialister inom Livscykelanalys, Miljövarudeklarationer (EPD) och affärsdriven hållbarhet.

Redo att komma igång?

Du skapar ett kostandsfritt konto direkt för att se hur Prodikt fungerar. Därefter kan du välja att gå med som tillverkare.

Frågor & svar

Här hittar du några av de vanligaste frågorna och svaren.

Vad kostar det?

Du hittar alla priser på prissidan för tillverkare. Det kostar ingenting för att få tillgång till produktinformationen.

Hur lång tid tar det att komma igång?

Det beror på ert val av registreringsalternativ (manuellt, Excel, API). Manuellt tar ca 2-30 minuter per produkt medan Excel kan ta några timmar för hundratals produkter. Oavsett val av metod så hjälper er Prodiktrepresentant er att komma i gång under ett introduktionstillfälle.

Vilken typ av data och dokumentation behövs?

Under introduktionstillfället kommer den data och dokumentation som antingen är nödvändig, möjlig och/eller rekommenderas att gås igenom.

Bedömer Prodikt produkter?

Vi gör inga bedömningar av produkter. Vi fokuserar på att rätt produktdata skall finnas tillgängliga så välgrundade beslut skall kunna göras under hela byggprocessen. Bedömningar och certifieringar på produkter är en del av produktinformationen som tillgängliggörs.

Något mer du undrar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.