Ett kraftfullt projektverktyg med integrerad hållbarhet

Genom full insyn och genomgående kontroll från förstudie till färdigställande kan byggprojektets hållbarhetsmål enkelt och kostnadseffektivt nås.

Några av de som använder Prodikt:

Upptäck kraften i Prodikt för effektiva byggprojekt och tillgång till byggmaterialtillverkarnas miljö- och tekniska data och dokumentation.

Kom igång direkt

Prodikt projektverktyg

Ta välgrundade beslut med datadrivna insikter för att driva hållbarhet i byggandet.

Samarbete

Jobba i organisationer och team under projekten.

Specifikation

Skapa specifikationer (platshållare med generiska data) och välj produkter som uppfyller kriterierna.

Beräkna

Klimatdeklaration & Byggnads-LCA

Importera underlag (ex. 3D-modell eller kalkyl) och generera byggnadens klimatberäkning.

Innovativ

Produktdatabas

Fri tillgång till branschens bredaste produktdatabas med produktifierad klimatpåverkan, cirkularitet, hälsa och teknisk prestanda. Databasen innehåller både produktdata direkt från tillverkaren och omfattande utbud av generiska produkter.

Så här funkar det

Genom att tillhandahålla heltäckande produktdata kombinerat med ett kraftfullt projektverktyg möjliggör Prodikt en kostnadseffektiv uppfyllnad av de krav och certifieringar som satts från början. Från tillverkare till beställare, alla drar nytta av Prodikt.

Gör dig redo

Nästa generation

Var med och testa den nya generationen Prodikt!

  • Optimerad Byggnads-LCA

  • Analysera hela projektportfoliot

  • AI-förstärkt 3D-import och visualisering

  • Automatiserad energimodul

  • Sömlöst uppfyllande av specifikation

Upptäck kraften i Prodikt

Arbeta kostnadseffektivt med projektverktyget och uppnå hållbarhethetsmålen för projektet. Vi erbjuder gärna stöd vid implementering för att säkerställa att ni uppnår önskvärd effekt i ert hållbarhetsarbete. Kontakta oss direkt så visar vi er hur verktyget funkar, exempelvis hur ni gör en full klimatberäkning, för att ert hållbarhetsarbete ska bli så smidigt och värdeskapande som möjligt.

"K2A har fastighetsmarknadens mest offensiva klimatmål där hela värdekedjan ska vara klimatpositiv senast 2027. En utmaning i detta är att vi även räknar in våra leverantörers klimatpåverkan. Tack vare Prodikt kan vi ställa krav gentemot leverantörerna och på så sätt bidra till att vi kan nå målet. Det är också värdefullt med möjligheten att undvika klimatpåverkan från nya byggprodukter helt genom att använda återbruksalternativ."

Karina Antin

Hållbarhetschef, K2A Fastigheter

"Vi på Beijer Byggmaterial bygger dom som bygger, i det ingår att vi vill ha ett erbjudande på byggmaterial och kringtjänster som underlättar vid hållbart byggande. Genom att erbjuda produktdata och hållbarhetsrelaterade tjänster gör vi det exempelvis enklare för våra kunder att ta medvetna beslut och vi breddar vårt kunderbjudande."

Alexandra Rosenqvist

Miljö-och Hållbarhetschef, Beijer Byggmaterial

"Det är samarbeten som det här som hjälper oss att uppnå våra klimatmål. Vi vet att våra lokalanpassningar står för den största delen av våra utsläpp. Genom att förbättra vårt sätt att göra klimatkalkyler får vi en tydligare bild av vilken påverkan olika val i byggprocessen har på klimatet. Det hjälper oss att fatta medvetna beslut och i slutändan uppnå våra klimatmål."

Michael Eskils

Hållbarhetschef, AMF Fastigheter

"Detta samarbete innebär att vi tillsammans tar ytterligare kliv mot mer storskaligt återbruk. Genom att koppla samman plattformarna ökar vi både tillgängligheten på och efterfrågan av cirkulära produkter."

Carina Loh Lindholm

Koordinator, CCBuild

"Vi insåg att det tar tid för våra kunder att hitta relevant klimatinformation för just den eller de produkter som ska byggas in i ett projekt. Dessutom måste information beräknas för att bli jämförbar, Samarbetsavtalet möjliggör för oss att hjälpa våra kunder redan vid produktvalet men också att kunna stötta med snabba klimatkalkyler redan vid offertskedet."

Henrik Björk

Hållbarhetsansvarig, Optimera

"För oss är det självklart att arbeta konkret med att minska vårt klimatavtryck. Genom samarbetet med Prodikt får vi en överblick av vårt koldioxidutsläpp så det blir tydligare vad vi ska göra för att minska det. Nu kommer vi att kunna ha kontroll - från förstudie till användarfasen, ha en integrering mot vårt eget produkt- och systembibliotek samt löpande bli utbildade i detta arbete."

Görel Hällqvist

Affärsområdeschef Projekt, Sveafastigheter

"Ett verktyg som enkelt tar mig från transparanta produktval till färdig sammanställning."

Maria Block

Arkitekt, Blockark AB - Nominerad till Årets Bygge & Bopriset 2019

Vi på Hunton upplever Prodikts verktyg komplett för oss som leverantör. Vi kan nyttja Prodikt internt i våra säljprocesser men också använda Prodikt som teknisk support där våra kunder enkelt kan skapa sina projekt och snabbt få tillgång till alla våra dokument och information på artikelnivå. Vi sparar tid själva och kan ge ett mervärde i alla våra dialoger med våra kunder.

Melker Mårtensson

Distriktschef - Sydöst, Hunton

Prodikt Academy

Lär dig mer om hållbart byggande

Servicepartners som kan hjälpa dig

Ta del av det stora nätverket av certifierade servicepartners och den kunskap som de har i Prodikt. Prodikt utbildar och samarbetar med flera av branschens skarpaste inom hållbart byggande. Via Prodikt’s Servicepartnerprogram så finns de tillgängliga för dig.

Senaste nyheterna