Prodikt Servicepartner

Behöver du hjälp i ett projekt?

Ta del av det stora nätverket av Prodikt’s certifierade servicepartners och deras kunskap. Prodikt utbildar och samarbetar med flera av branschens skarpaste inom hållbart byggande. Via Prodikt’s Servicepartnerprogram så finns tillgänglig hjälp för de som behöver.

Alla certifierade servicepartners är professionella användare av den digitala hållbarhetsplattformen Prodikt.

Certifierade Servicepartners

Vem passar som servicepartner?

Du är en idag, eller blivande, yrkesmässig användare av plattformen Prodikt och kan till exempel vara arkitekt, designer, konsult eller hållbarhetskonsult. Din spetskompetens kan spänna mellan mängder av professioner, tex BIM-samordning, återbruksinventering, klimatberäkningar, byggnadscertifieringar eller projektledning. Nyttan av plattformen är bred, så är även nyttjandet. Allt med målet att möjliggöra och underlätta bygg- och fastighetsbranschen resa mot ökad hållbarhet.

Varför kan servicepartner till Prodikt vara rätt steg för dig?

Vi erbjuder utbildning, kompetens och kundnätverk – du erbjuder ditt engagemang, kunskap och din energi. Tillsammans ökar vi kapaciteten och förmågan att bistå branschens aktörer med deras resa mot hållbara projekt!

Detta ingår

  • Gratis exponering mot hela Prodikts användarbas med era tjänsteerbjudande!
  • Årlig certifierande utbildning i plattformens nya funktionaliteter. Kostnadsfri för er.
  • Möjlighet att inkludera Prodikts erbjudande och funktioner i er egen marknadsbearbetning.
  • Som del i en gemenskap ha unik möjlighet att påverka produktutvecklingen av plattformen.
  • Vara en hörnsten ett nätverk av partners som alla vill driva branschen mot ökad hållbarhet.

Registreringsprocessen

  • Registrera dig och godkänn villkoren.
  • Delta i obligatorisk plattformsutbildning.
  • Vi publicerar ditt varumärke och kontaktinformation på Prodikts hemsida.
Hjälp dina kunder och bidra aktivt till klimatsmart byggande

Har du frågor?

Kontakta oss här.

Servicepartners som kan hjälpa dig

Alla kontakter nedan har genomfört Prodikt’s utbildning och är certifierade servicepartners.

"RED Management har analyserat utbudet av klimatberäkningsverktyg på marknaden och vi har bestämt oss för att använda Prodikt eftersom det stämmer överens med våra behov att både manuellt och digitalt med 3D-modell och API kunna utföra effektiva klimatberäkningar. Dessutom har Prodikt intressanta pågående utvecklingsprojekt", säger Robert af Wetterstedt, Affärsområdesansvarig Hållbarhet, RED Management."

"Att minska resursförbrukning genom omställning till en cirkulär ekonomi är för oss en central del för att hjälpa våra kunder att öka värdet i deras projekt samtidigt som klimatpåverkan och byggkostnad sänks. Analys, optimering och visualisering är viktiga steg där Prodikt som proaktiv aktör på marknaden har en viktig roll i omställningen. Med Prodikts användarvänliga tjänst och vår erfarenhet kan vi hjälpa fler att utveckla deras projekt på ett transparent och involverande sätt". Jakob Tengvald, VD och Grundare, TenC."

"Vi har valt att gå med i partnerskapet för att förstärka vårt varumärke och arbetskvalitet inom miljöcertifierings- och klimatdeklarationsarbeten, med hänsyn till tjänster/funktioner, produktdatabas och kundnära support som Prodikt erbjuder. Vi vill också medverka i utvecklingen av produktdatabasen och loggboksfunktioner som en servicepartner". Yifan Guo, Certifierad Energiexpert & Certifierad Miljöbyggnadssamordnare & Diplomerad Fuktsakkunnig, Assemblin."

"Ett samarbete med Prodikt innebär att vi får större möjligheter att påverka och vägleda kunder mot ett grönare byggande. Tack vare deras användarvänliga plattform och intuitiva redovisning blir det enklare för alla inblandade att ta del av processen". Norea Marceau, LCA-specialist, Hedström & Taube."

"För Cortina Projektledning är det en självklarhet att i praktiken arbeta med att minska klimatavtrycket i alla våra projekt. Därför kändes det naturlig att välja Prodikt som samarbetspartner för deras stora engagemang i hållbarhetsfrågor och deras arbete med att ständigt utveckla och förbättra projektverktyget för klimatberäkningar i projektets alla faser". Elena Kokkalis, Projektledare och Hållbarhetschef, Cortina Projektledning AB."

"Ett smidigt och snyggt verktyg som levererar en helhetslösning för oss som jobbar med att succesivt klimatberäkna projekt, jämföra produkters klimatpåverkan som beslutsunderlag och klimatdeklarera." Felicia Arborén, Miljö-och Hållbarhetsansvarig CAVADA."

"Vi samarbetar med Prodikt för att de är flexibla och har lika hög ambitionsnivå som oss när det kommer till klimatberäkningar. Jag uppskattar deras transparens, hjälpsamhet och att de ständigt förbättrar sina verktyg. Genom vårt samarbete kan vi sätta tydliga mål i ett tidigt skede vilket har stor inverkan på slutresultatet”. Texas Sparring, Arkitekt, Equator."