Prodikt Next generation

Anmäl ditt intresse och testa den nya generationen Prodikt!

A illustration of a life cycle of a building.

Optimerad Byggnads-LCA

Byggnads-LCA i praktiken har aldrig varit snabbare och med bibehållen kvalitet

Utmaning

En utmaning med Livscykelanalys (LCA) för byggnader är suboptimeringen av livscykelomfattningen, där bedömningar ofta fokuserar på specifika faser, som konstruktion, medan andra faser som drift och underhåll försummas. Dessutom kan bristen på specifika data för olika byggnadsmaterial, energikällor och regionala faktorer hindra kvaliten i LCAn, vilket gör det utmanande att tillhandahålla heltäckande och tillförlitliga bedömningar av en byggnads miljöpåverkan över hela dess livscykel.

Lösning

Vårt optimerade Byggnads-LCA-verktyg erbjuder en lösning genom att möjliggöra omfattande analyser som inkluderar alla livscykelfaser. Den automatiserar datainsamling och bearbetning, vilket säkerställer inkludering av konstruktions-, drift- och slutskedesfaserna. Dessutom tillhandahålls den med en databas innehållande specifik och uppdaterad data för olika byggprodukter, energikällor och andra faktorer. Detta datadrivna tillvägagångssätt ökar noggrannheten och kvaliteten på LCA-beräkningar, vilket gör det möjligt för beslutsfattare att göra välgrundade val för hållbara byggnationer.

Intelligent portföljdashboard

Total kontroll över portföljen möjliggör värdefulla insikter och effektiv rapportering av data.

A illustration of a project dashboard.

Challenge

Frånvaron av portföljkontroll i byggprojekt resulterar i otillräcklig överblick av flera projekt och begränsad anpassningsförmåga, vilket gör det utmanande för intressenter att övervaka framsteg, bedöma prestanda och effektivt hantera olika projekt samtidigt.

Lösning

En omfattande portföljdashboard för byggprojekt kan resultera i flera fördelar. Det ger organisationsmedlemmar en visuell översikt i realtid över flera projekt, vilket möjliggör effektiv framstegsbedömning. Informerade beslut kan fattas baserat på konsoliderade projektdata, vilket optimerar resursallokering och riskhantering. Dessutom underlättar dashboarden noggrann rapportering (t.ex. scope 3), säkerställer effektiv kommunikation av projektdata till alla intressenter, främjar transparens och ansvarsskyldighet.

AI-förstärkt 3D-import och visualisering

3D-importen och visualiseringen revolutionerar hur vi uppfattar och interagerar med digitala representationer av byggnader

Challenge

Utmaningen med 3D-modeller idag inkluderar komplexitet, betydande krav på manuellt arbete och en begränsad grund av fakta och beslutsmässigt dataunderlag. Komplexa 3D-modeller kräver ofta omfattande ingrepp, vilket leder till ineffektivitet och låg kvalitet på underlag. Dessutom begränsar frånvaron av heltäckande data informerat beslutsfattande.

Lösning

AI-förstärkt 3D-import och visualisering revolutionerar byggbranschen, förenklar komplexa processer, berikar pedagogiken och påskyndar beslutsfattande. Genom automatisering minskar det manuella ansträngningar för att skapa och uppdatera invecklade 3D-modeller, vilket minimerar fel och säkerställer noggrannhet. Dessutom underlättar intelligent dataanslutning till 3D-modeller snabbt beslutsfattande under konstruktionsfasen. Intressenter kan övervaka framstegen, allokera resurser och bedöma uppfyllandet av specifikationer i realtid, vilket leder till välgrundade val som optimerar projektets tidslinjer och kostnader.

Automatiserad energimodul

Att göra en energikalkyl under designprocessen har aldrig varit enklare

Challenge

Energisystem angrips ofta inom en sluten beslutsprocess. Detta eftersom det kräver expertis och hanteras i separata dokument. Detta kan leda till suboptimering.

Lösning

En integrerad energimodul i Prodikt, i det öppna projektverktyget, effektiviserar och förenklar beslutsprocessen genom att tillhandahålla en centraliserad plattform för energisystembedömning. Det eliminerar behovet av olika dokument och uppmuntrar tvärdiciplinärt samarbete. Denna integration säkerställer att energiöverväganden sömlöst vävs in i projektets utvärdering, vilket främjar holistiskt tänkande och informerade val. Som ett resultat minimerar det risken för suboptimering, ökar effektiviteten och främjar valet av energieffektiva lösningar som ligger i linje med projektets övergripande mål, vilket i slutändan leder till mer hållbara och kostnadseffektiva byggprojekt."

Sömlöst uppfyllande av specifikation

Total kontroll inom projekt och kostnadseffektiv specifikation och kravuppfyllnad.

Challenge

Utmaningar i byggprocessen inkluderar diskrepanser mellan design och konstruktion, begränsad data för specifikationsuppfyllelse och risken för att välja felaktiga, okvalificerade produkter.

Lösning

Nästa version av projektverktyget kommer att möjliggöra effektiv specifikationsuppfyllnad, datatillgänglighet i realtid, förbättrad projektövervakning och analys i tidiga skeden för att säkerställa sömlös integrering av tekniska krav, vilket förbättrar projekteffektiviteten och kvaliteten. Med full spårning, granskningsfunktionalitet och dynamiska upphandlingskrav med automatisk uppfyllnadsanalys har upphandling och projektsammanställning aldrig varit enklare.

FAQs

Hitta svar på vanliga frågor om Prodikts nästa generation, dess funktioner och fördelarna det erbjuder.

Vad är Prodikts nästa generation?

Sedan Prodikts begynnelse har det funnits en tydlig vision om vad som ska uppnås och vilket värde det ska genera för byggbranschen. Att varje projekt ska kunna säkerställa att det som beslutats/designats och planerats för ska uppfyllas och mål ska nås med en naturlig integrering av hållbarhet. Värdet som Prodikt genererar är i nästa generation i stort sätt detsamma, men själva resan från specifikation till uppfyllnad kommer att vara optimerad med många olika nya funktionaliteter.

När kommer nästa generation?

Nästa generation av Prodikt kommer att lanseras i början av 2024. Ett exakt datum kommer att släppas inom kort.

Vad är fördelarna med nästa generation?

Projektverktyget kommer att uppfylla byggprojekts totala behov av produktdata och analys på ett kostnadseffektivt sätt samt ge projektmedlemmar full kontroll över projektets framfart.

Hur mycket kostar det?

Majoriteten av de nya funktionaliteterna inkluderas i Premiumprojekt. Energimodulen är en aktivering, med ett pris som kommer att kommuniceras vid lansering.

Är där en kostnadsfri testversion?

Ifall du anmäler dig till BETA-versionen så kommer du att kunna testa vissa av funktionerna.

Något mer du undrar?

Kontakta oss så hjälper vi dig.